Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

ALFABETISKT SAK-, ORT- OCH PERSONREGISTER

A

Algotsson, Brynolf, biskop 16
allmogekonst 18
Andersson, Anders Petter 274
Andersson, Carl Hjalmar 275
Andersson, John 299
Andersson, Karl Johan 276
Andersson, Per Gustaf 277
Andersson Lindstedt, Johan 278 458
Andreasdotter, Ulrika 308
Annér, Vilhelm 1
arbetsgudstjänst 15
armbössa, se fattigbössa
Arta Skattegården 181
Arnäsholm, gård 261
Arnäsholms kapell 261
Asklanda komministergård 10
Asklanda kyrka 180
Asklanda, Sällerhög, gård 447
"Attis", se Eriksson, Anders
Attrp, gård 420
Augustsson, Axel Emil 279
avrättningar 472-473 478-482

B

Baldurs hög, se Balles hög
Balles hög 213
Bas-August, civilnamn okänt 308
bautastenar 215 220-221
begravningsseder 13 19
Belfrge, släkt 187
Bengtsson, Andreas 280
Bergman, Bengt Carl 281
bergtagen, se folktro
Bernhard, Waldemar 1
"Besen", se Johnsson, Johannes
betraktelser 7 12
biografer 186
Birger Jarl 263
Björn, Carl Magnus, se Johansson Björn, Carl Magnus
Björn, Magnus 282
Blidsbergs kyrkogård 202
Bollebygds kyrka 9
Borgstena kyrka 204
bortsättning av sjukdom, se folktro
Borås 230 245 410 412 430-433 440
Borås Dagblad 1
Borås konstförening 291
Borås konstgille 291
Borås stadspark 457
Brander, Anders 283
Bratt, Anders 283
Bredareds bygdegård 423
Brevikshult 444
Brostorps herresäte 296
Broxviksdramat 477
Broxviksdramat, skillingtryck 161
bruksföremål 393
Brunnsnäs, gård 420
Brämhults kyrka 195
Brännared, gård 411
brännvinsbränning 246
bröllopsseder 371 407
Busa-Jan, se Andersson Lindstedt, Johan
Bäckagårdens gästgiveri 470

C

Carlsson, Carl Fredrik 284

D

Dalums kyrkogård 202
Dannike kyrka 182
domarringar 217 220
Drakenberg, Börje 285
dräng 264
duell 471
döding, se folktro

E

ekar 424
Ekarp, gård 218
Endestedt, Mauritz 1
ensädesbruk 387
Eriksbergs gamla kyrka 204
Eriksbergs kyrka 11 191
Eriksbergsskrinet 11
Eriksson, Anders 286
Eriksson, Erik 287 308
Eriksson, Johan 288
Ewald, Gustav 289

F

fabriksarbetare 244
Fagerberg, Oscar 290
Falskogs hälsobrunn, se Rångedala brunns- och badinrättning
fattigbössa 258
fattigstugan i Hedared 257
fattigvård 226 256-258
Finnekumla bygdegård 423
Finnekumla, gård 420
Fivlereds kyrkogård 202
Flyckt, Georg 292
Flyckt, Manfred 209 293-295
folkdräkter 347
folkmedicin 298 403
folknöjen 376
folktro
- bergtagen 349 405
- bortsättande av sjukdom 392
- döding 372
- gastar 384
- gengångare 383 388
- jorddragning 386
- jättar 351 369 402
- jättekast 385
- korsning 353
- mot 391
- näcken 435
- offerkällor 399
- ordsten 373 386
- signeri 382 404
- skogsrån 380
- spöken 368 372 380 383 385 388 391 396
- svartkonst 385
- sätta bort sjukdom 392
- troll 349 381 386 402 405
- trolldom 352 398 403
- trollkona 352 404
- trollsmörgås 386
- tomtar 368 381 385
- älvor 361
fornlämningar 219
Friare-Johan, civilnman okänt 308
Fristad hed 265 484-485
Fristads kyrka 199
Fröding, bygdeoriginal 297
Fålestugan 183
Fägerhjärta, Reinhold 296
Fänneslunda, gård 467
Fästered, gård 420
Fävren 422
förlagsindustri 235-236 273 408
förläggare, se förlagsindustri

G

Gadd, Johan 240
gastar, se folktro gatlopp 229
gengångare, se folktro
Granta-Långa, se Andreasdotter, Ulrika
"Gresatrappera" 448
Grimstorps prästgård 10
grötrim 341
Gullereds kyrka 194
Gunnarsjö komministerboställe 10
Gunnarsjö kyska 460
Gustafsson, Karl 298
Gustav III 227
Gustav Vasa 249
Gyllenmärs, se Olofsson Gyllenmärs, Bröms
Gällstads kyrka 197
gästgiveri 223 470
Götlind, Johan 299
Götriksson, Rolf (kung) 272

H

Hajoms bygdegård 423
Hajoms kyrka 204
handelsbod 237 239
hantverkare 355 367
Helga torsdag 20
helgon 18
helgonskrin 11
hemmahandel 237
Henriksson, Axel 300
Herrevad 263
Hestra hage 351
Hestrablocket 351
Hillareds kyrka 208
Horla kyrka 189
Hovs egendom 439
Hovs kyrka 191
hungersnöd 248
husbehovskvarn 397
husförhör 13
Hygrell, Johanna 301
Hyltenäs slott 428
Hyltenäsvisan 76
Hyssna gamla kyrka 204
Hålstensstugan 356
hålvägar 266
Håcksviks bygdegård 423
Håcksviks kyrka 201 212
Håcksviks Yttergård 212
Häggådalen 414
hällkistor 214-217
häxeri 225
häxor 225
häxprocesser 225
Högagärde, gård 420
Höglund, J.A. 302-303
högpunkter 421
Högs kyrka, ruin 220
Hössna kyrkogård 202

I

Ingemo källa 20
Istorp 231

J

Jarl, Birger, se Birger Jarl
Jernsköldh, Wilhelm 270
Johan III 254
Johansson, Anton 304
Johansson, Arvid 305
Johansson, Emil 306
Johansson, Gustav 1
Johansson, Johannes 307
Johansson, Josef 308
Johansson, Karl 309
Johansson, Oskar 310
Johansson Björn, Carl Magnus 282
Johnsson, Johannes 311-312
Jordbrukarnas ungdomsförbund 4 423
jorddragning, se folktro
julgran 366
julkort 343
julseder 340-346 354 358-359 363-366 370 374 378
julslakt 345
Jällby kyrka 191
järnväg 459
jättar, se folktro jättekast, se folktro

K

Kallunga kyrka 191 Kampegården 270
Karl XII 401
Karl XII-kalken 188
Katarina II, kejsarinna av Ryssland 253
Kinna 419 460
Kinna kyrkogård 214
Kjerrulf, Mårten Fredrik, se Wolffen, Kjerrulf von
klockare 22 26
Klocke-Lurve, se Pettersson, Ludvig
kloka gubbar 350 377 379 496
kloka gummor 350 377 379 496
"Klippet" 451
knallar 236 348 362 375
Knätte kyrkogård 202
Komosse 452
korskyrka 205
korsning, se folktro
krigsfångar, ryska 265
Kröklingshage 493
kummel 218
kungakalk 188
Kungsäter 460
kyrkliga seder 13 17
kyrkoböcker 14
kyrktagning 13
Kållered, gård 415
Källebacka gods 206
Källebacka, gård 420
Kärråkra kyrka 339
Kölabo kyrkogård 202

L

laga skifte 262
Landahl, Erik Mårten 313
Landahl, Per Gustaf 312 314
Larson, Robert Gabriel 315
Ledsgården 393
Lengertz, William 338
Lidell, Johan Mårten 481
liesmide 367
Limmareds glasbruk 434
Linnarsson, Linnar 316
Ljungs tingshus 198
Ljungsarps kyrka 187
Ljungström, Claes Johan 317
ljurskamjölnaren, se Andersson, Anders Petter
Ljushult 400
Ljushults kyrka 17 204
luciafirande 365 370
Lump-Emil, se Augustsson, Axel Emil
Lumpe-Josef, se Johansson, Josef
Lundqvist, 0lle 1
Lust-0lle, se Ohlsson Olof
Lysell, Gustaf 76
Länghems prästgård 10 211
Längjums by 262
Längjums gamla kyrka 210
Lövås 277

M

majstång 366
Mariebergspeken 426
Mariekällan 20
marknad 241 432
medeltidskyrka 185
Medin, August 318
Mellangärdet, gård 270
minnesstenar 429
Molla kyrka 191 204
mord 472-475 478-482
Mossebo kyrka 190
mot, se folktro
Mussla kyrka, ruin 220
månsing 30
Månstads bygdegård 423
Månstads kyrka 208
Mölnebacka, gård 442
Mörner, Adolph 242

N

Natt och Dag, släkt 411
"Necken", se redin, August
Nej, Johan Magnus 319
Nilsson, Carl 320
Nilsson, Karl 321
Nilsson, Lovi 322
Nittorps glasbruk 456
Norra Åsarps kyrkogård 202
Norrby 418
Norrbygärde 418
näcken, se folktro

O

Odel, Anders 323
Ods kyrka 188 191
offerkyrkor 20
offerkällor 20, se även folktro
Ohlsson, Olof 308
Olofsson, Klas 324-326
Olofsson Gyllenmärs, Bröms 327
Olsson, se Ohlsson
olsten, se ordsten
Oppensten 247 427
ordspråk 29
ordsten, se folktro
Oresten 351
Ornunga gamla kyrka 200
Ornunga kyrka 204
orsten, se ordsten
ortnamn 28 32
oskiftad by 462
oxbana 459

P

Paulsson, Nils 328
Persson, Johannes 329
Pettersson, Ludvig 308
piga 264
polismuseum 3
postrån 473 480
prästmordet i Länghem 481
prästmordet i Länghem, visa 178
Påtorps herresäte 5

R

Ramhultaberget 455
Ramhultafallet 455
Redvägs härad 441 454
reliker 11
Rosenberg, allmogekonstnär 184
Ross, Ditloff 204
rotekista 393
runstenar 33 202
rusthåll 417
rusthållargård 417
Ryberg, Samuel 330
ryggåsstugor 200 389-390 394
Ryttar-Kersti 76
Rångedala brunns- och badinrättning 495
Rångedala medeltidskyrka 185
Rångedala prästgård 10
rösen 220

S

Sankt Sigfrids källa 20
Schmidt, Nimrod 331
Schröder, se Johansson, Johannes
Schwarzenhoff, släkt 439
scouter 2
scoutkåren i Borås 2
Seglora prästgård 10
Seglora socken 460
Sibbarps by 462
signeri, se folktro
Simonsson, Georg 332
Sinclairevisan 323
Sjuhärdsbygden 413
sjukkvård 496
Sjöbo hembygdsgård 438
Sjögården, sätesgård 467
sjöreglering 463
Sjörred, gård 420
sjösänkning 328 463
Skara gymnasium 24
Skara skola 24
Skiver, se Persson, Johannes
skjutshåll 223
Skogsryds krog 443
skogsrå, se folktro
skolväsende 22-27
skvaltkvarn 397
slagtröskning 395
släktmuséet Upptorp Storegården 6
smörkärning 357
sockensammanslagning, 1500-tal 267
soldatinstruktion 234
Sparsör, minnesstenen vid 351
Sparsörs tegelbruk 465
specerihandel 237
Sprattel-Erik, se Eriksson, Erik
spöken, se folktro
staffansritt 346
"starke prästen", se Landahl, Per Gustaf
Sten Sture, se Sture, Sten
Stenbock, Erik 228
stensättningar 220
Sthenonis Helling, Peter Samuel 232
Stora Långared, gård 409
Stora Sgerstorp, gård 259
Strid, Hans 294 333
Ström, Bengt 1
Strömma kvarn 416
stubbakvarn 397
stugor 400
Sture, Malin 228
Sture, Sten 122 251
Sundsholmens slottsruin 271
svalgångshus 181
svartkonst, se folktro
Svensson, Carl 334
Svensson, Samuel 335
Svältorna 445
Svältornas fornminnesförening 200
Säby herrgård 425
Sällerhög, gård 447
Säryd, gård 417
Sätila kyrka 204 205
sätta bort sjukdom, se folktro
Säveån 450 464
Södra Vings kyrka 204
Södra Åsarps komministerboställe 10 208

T

taxi 483
Tillander, rådman 418
Timmele kyrka 193
Timmele kyrkogård 202
ting 238
tingstad 238
Tissereds kyrkoruin 193
Tissås, gård 285
Toarp, gård 420
tomtar, se folktro
Torestorp 460
Torestorps kyrka 207
Torpa gods 427
Torpa, gård 420
Torpa stenhus 222 271
Torpa stenhus slottskapell 222
torpare 235 242 269 458
Tranheim, prostinna 336
treudd 218 220
trojenborgar 8
troll, se folktro
trolldom, se folktro
trollkona, se folktro
trollsmörgås, se folktro
tröskning med slaga 395
Tvärreds gamla kyrka, ruin 196
Tvärreds prästgård 10
Tyrestorps kvarn 448
Tärby 259 323
Töve by 219

U

Ullasjö bygdegård 423
Ulricehamn 224 436
Ulricehamns kyrka 204
Ulricehamnskyrkogård 202
upproret i Mark (1480-tal) 251
Upptorp Storegården, släktmuseum 6

V

vagnmuseum 5
Vallastan 466
varggrop 360
varp (stenrös) 446
vattenreglering 463
Vedens härad 449
Veselången 328
Vesene kyrka 191
Vickman, Vitus 337
Widell, Per 27
Vika-Prästen, se Lysell, Gustaf
Vildsverige 444 468
Vinsarps gods 454
Vinsarps stenhus 271
Viskan 435
visor 76 161 178
Vists kyrkogård 202
Wolffen, Kjerrulf von 469
vårtkällor 20
Väby tingshus 238
väckelserörelsen 21
vägar 233 255 266
vägväsende 233 255
vällingklocka 406
Vänga kyrka 192
väverskor 273 408

Z

Zandén, Helge 338

Å

Ålakällan 399
åldrinsvård 260
Åsle tå 394

Ä

Älekulla kyrka 203
älvkvarnar 266
älvor, se folktro
Älvsborgs regemente 485
Ätran 427 453-454
Ätravägen 437

Ö

öknamn 31
"Ölisken", se Eriksson, Anders
Öman, Carl 339
Öresjö 461
Öresten 460
Österström, Ivar 1

FörfattarregisterNumren efter varje uppslagsord i registret till vänster hänvisar till de identifierande löpnumren i den systematiska förteckningen.