Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

Uppdatering oktober 2013

Nu finns även en enkel sammanställning, år för år att tillgå. Den baserar sig på de digitaliserade uppgifterna (läs mer nedan) men innehåller vissa kompletteringar och rättningar som inte gjorts i den systematiska förteckningen. Klicka här för att ladda hem PDF-fil med årsvis register.

Om webb-sidan

Av Andreas Jansson. Digitaliasering, 2008.

Observera att denna webbsida innehåller referenser till tidskriften Sjuhäradsbygdens jul och utgör i dagsläget endast en digitalisering ("avskrift") av det specialarbete som Björn Sundelid utförde 1978. Texterna i sin helhet - vars rubriker och författare visas i referenserna - står alltså inte att finna på denna webbplats. Vänd er istället till biblioteket med fullständig information om den artikel som du hittat, eller sök i antikvariatens databaser på Internet. I enstaka fall kan jag kan hjälpa till med någon text eller information, men jag äger endast ett fåtal av tidningarna. Se min e-postadress till höger.

Förord

Av Björn Sundelid. Specialarbete / Bibliotekshögskolan, vt 1978.

I föreliggande arbete har förtecknats artiklar i tidskriften Sjuhäradsbygdens jul, som utkom en gång årligen under åren 1934-1965. Artiklarna har ställts upp enligt SAB:s klassifikationssystem. Katalogiseringen är gjord enligt "Anvisningar för bibliografiska referenser. Preliminär version 2", utfärdad vid Bibliotekshögskolan. Varje artikel har ett löpnummer från 1-496. Normalt ser en katalogiserad artikel ut som följande exempel:

20 Åmark, Mats: Offerkällor i Sjuhäradsbygden. - Ill. - (24, 1957, s. 23-24)

Löpnr Författare: Titel. - Artikeln är illustrerad. - (Årgång, år, sidhänvisning)

Artiklar med redovisad författare står uppställda på författarnamnet. Anonyma artiklar är uppställda efter titeln. Många artiklar är undertecknade med signatur eller pseudonym. Där jag lyckats avslöja författarens verkliga namn har artikeln katalogiserats med det verkliga namnet som uppslag. Som exempel kan mämnas Gustaf Thulin, som står bakom en mängd artiklar med endast signatur. Dessutom använde han sig av flera signaturer. En av hans artiklar, "När ryska krigsfångar låg på Fristad hed", är undertecknad med -n. I förteckningen ser det då ut så här:

265 Thulin, Gustaf: När ryska krigsfångar låg på Fristad hed. - (15, 1948, s. 21)

I de fall där signaturen inte avslöjats, har titeln blivit uppslag. Signaturen har då redovisats i ett upphovsmannaavsnitt.

Exempel

414 Från Häggådalen / -g. - (10, 1943, s. 31)
"-g" = författarsignatur.

Ett avsteg från principen har gjorts när det gäller pseudonymen Martin Grip (pseud. för Torsten Andersson). Här rör det sig om en pseudonym, som har karaktären av ett verkligt namn och den får då stå som uppslag.

Exempel

67 Grip, Martin: Silverslanten. - (6, 1939, s. 20-21)

Artiklarnas löpnummer har sin funktion i det alfabetiska sak-, ort- och personregistret. De hänvisar från det aktuella sakordet till en eller flera artiklar.

Exempel

bautastenar 13 19

Artiklarna 13 och 19 innehåller alltså uppgifter om bautastenar.

I avdelningen "Biografier" har använts en annorlunda uppställ-ningsprincip. Där står artiklarna i alfabetisk ordning efter den de handlar om. Den omskrivne personens namn står med versaler.

Exempel

324 OLOFSSON, KLAS Nilsson, Karl: Klas Olofsson som skald. - Ill. - (2, 1935, s. 10-11)

En del av personerna går under smeknamn, men som uppslag används alltid personens verkliga namn. När man bara känner en viss per-sons smeknamn går man i det alfabetiska registret via detta till det verkliga namnet.

Exempel

Lumpe-Josef, se Johansson, Josef

Johansson, Josef 308

I författarregistret har ställts upp alla identifierade författare, och där ges en sammanställning av varje författares samtliga artiklar i registret. Slutligen finns ett register över före-kommande pseudonymer och signaturer, både lösta och olösta.

Om arbetetGrunden till vidstående register utgörs av ett tryckt specialarbete, utfört av Björn Sundelid 1978.

Arbetet digitaliserades och bearbetades för digital presentation (webb) 2008 av Andreas Jansson, Ön Tärby, Fristad.

För eventuella fel i materialet kan inte ansvaras, vare sig de härrör från originalmaterialet eller från bearbetningen.