Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

Pseudonymer

Bambo = Anders Brander
Bert Briel = Robert Gabriel Larson
Bie = Bengt-Ingvar Ekman
D. N-M. = David Nordenström
El. Ca. = Ellen Carlsson
-g. = ?
Grip, Martin = Torsten Andersson
G. T. = Gustaf Thulin
G. Th. = Gustaf Thulin
-in = Gustaf Thulin
Jonas i Jonsbo = Axel Henriksson
Jägar-Kalle = ?
Kalle& C:o = ?
Kanis = Karl Nilsson
Kåbe = Kenneth Berg
-m. = David Nordenström
N. = Karl Nilsson
-n. = Gustaf Thulin
Otte Fogel = ?
Ph. = Philip Josefson
P.J. = ?
Svante Skrivare = Karl Nilsson
T.= Gustaf Thulin
Tehå = Gustaf Thulin
Tin = Gustaf Thulin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om arbetetGrunden till vidstående register utgörs av ett tryckt specialarbete, utfört av Björn Sundelid 1978.

Arbetet digitaliserades och bearbetades för digital presentation (webb) 2008 av Andreas Jansson, Ön Tärby, Fristad.

För eventuella fel i materialet kan inte ansvaras, vare sig de härrör från originalmaterial eller från bearbetningen av de digitaliserade bilderna.