Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

 

UPPFOSTRAN OCH UNDERVISNING

22 Carlsson, Ellen: Ett stop korn pr matlag klockarpension 1820. -Ill. - (23, 1956, s. 1-2)
23 Eriksson, Karl: 1800-talets skolförhållanden i Ornunga-Asklanda. - (30, 1963, s. 10-11)
24 Glimtar ur livet i Skara skola i äldre tid. - (6, 1939, s. 23)
25 Hansson, Knut: En istorpskolas öde och en skolkria från 1873. - (31, 1964, s. 23-24)
26 Linnarsson, Linnar: Den överstyve klockaren. - (22, 1955, s. 1)
27 Nordstedt, Hugo: En skolmästare för 100 år sedan : kåseri. -(21, 1954, s. 1-2)