Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

 

FOLKLIVSFORSKNING

340 Andersson, Kåge: Före julgranen. - (23, 1956, omslagets s. 2)
341 Andersson, Kåge: Grötrim vid julfirandet. - (28, 1961, s. 1-2)
342 Andersson, Kåge: En julafton i Sjuhäradsbygden för 100 år sedan. - (25, 1958, s. 1-2)
343 Andersson, Kåge: Julkorten har anor från 1800-talets mitt. - (26, 1959, s. 1)
344 Andersson, Kåge: Julseder i Västergötland under gamla tider. - (20, 1953, s. 1)
345 Andersson, Kåge: Julslakt. - (29, 1962, s. 1)
346 Andersson, Kåge: Staffansritterna. - (30, 1963, s. 1-2)
347 Berg, Kenneth: Allmogedräktens vackra färger kom från grankott, galläpplen och mjölonris. - (32, 1965, s. 7-8)
348 Berg, Kenneth: Träslöjd och knallar i Bollebygd. - Ill. - (31, 1964, s. 17,20)
349 Bergen i folktron. - (14, 1947, s. 26)
350 Besök hos klok gubbe i Varnum. - (19. 1952, s. 24)
351 Brander, Anders: Legender. - (1, 1934, s. 10-11)
352 Brander, Anders: En trollgubbe och några trollkonor. - (6, 1939, s. 5)
353 Vingsborna skreko i högan sky Krist Himmelsfärdsdag : några anteckningar ur en 1700-talsbeskrivning. - (5,1938, s. 31-32)
354 "Före jul" i Borås för 50 år sedan. - (8, 1941, s. 8)
355 Gamla yrkesmän i Håcksvik. - Ill. - (29, 1962, s. 22-23)
356 Gammal stuga i Bredared. - (5, 1938, s. 17-18)
357 Gammaldags smörkärning i Sjuhäradsbygden. - Ill. - (4, 1937, s. 30)
358 Glimtar ur äldre tiders julfirande. - (3, 1936, s. 2)
359 Hur bonden förr firade julen. - Ill. - (13, 1946, s. 1-2)
360 Johansson, Henrik: Vargminnen från Ulricehamnsbygden. -Ill. - (26, 1959, s. 4,20, omslagets s. 3)
361 Johansson, Oskar: Älvor och älvadyrkan. - (7, 1940, s. 30-31)
362 Josefsson, Albert: Bleckknallar och marknadsresor. -Ill. - (32, 1965, s. 17-18)
363 Josefson, Philip: Boråsjul för 60 år sedan. - Ill. -(30, 1963, omslagets s. 2, s. 1)
364 Jul och julseder. - (5, 1938, s. 30)
365 Julfirandet för 60 år sedan. - (18, 1951, s. 1)
366 Julgranen och majstången äro syskon. - (7, 1940, s. 27)
367 Kinds sista liesmeder. - Ill. - (24, 1957, s. 18-20)
368 Ett knippe Sjuhäradssägner. - (13, 1946, s. 17-18)
369 "Krigar"-grottan i S. Ving. - (18, 1951, s. 19)
370 Kring julen i gamla tiders Mark. - (22, 1955, s. 19-20,22)
371 Kulturbilder från en Gäsenesocken på 1800-talet. -(13, 1946, s. 29)
372 Larson, Robert Gabriel: Dödingen : ur folktron. - (22, 1955, s. 3-4)
373 En magisk sten. - Ill. - (23, 1956, s. 7)
374 Nilsson, Karl: "Före jul" i äldre tid. - (12, 1945, s. 1,31)
375 Nilsson, Karl: Knallarna firade jul hemma. - Ill. - (5, 1938, s. 21)
376 Nilsson, Karl: Ungdomsnöjen på 90-talet. - (11, 1944, s. 21)
377 Nordberg, Julius: Billebergssmen och andra kloka gubbar och gummor. - (15, 1948, s. 27,30)
378 Nordberg, Julius: Julslakt och julseder i Sjuhäradsbygden. - (12, 1945, s. 27)
379 Nordberg, Julius: Prekebogumman som botade sjuka. - (17, 1950, s. 27-28)
380 Nordberg, Julius: Sägner från Kind. - (16, 1949, s. 21)
381 Nordberg, Julius: Vad våra förfäder trodde på. - (10, 1943, s. 10)
382 När bössan signades. - (29, 1962, omslagets s. 3)
383 När det spökade( i Hajom och Kinna. - (4, 1937, s. 29)
384 När gasten härjade i Ås. - (18, 1951, s. 26-27)
385 När lurlåt kallade till bystämma. - Ill. - (17, 1950, s. 18-21)
386 När ornungaflicka drogs genom jord. - (22, 1955, s. 2)
387 När åkern var "ensädes" och rågen pasades. - (19, 1952, s. 8-9)
388 Om "Örsjö-Maja" och annat mystiskt i Bollebygd. - Ill. (23, 1956, s. 8-9)
389 Ryggåsstuga i Ljur minner om syskondrama år 1908. - Ill. -(25, 1958, s. 24)
390 Sista ryggåsstugan i Äspered. - Ill. - (11, 1944, s. 24)
391 Sägner från Fristadsbygden. - (19, 1952, s. 17)
392 Thulin, Gustaf: "Bruarefuran" i Mark. - (17, 1950, s. 11-12,14)
393 Thulin, Gustaf: Fornt i Fristadsgård. - Ill. - (18, 1951, s. 22)
394 Thulin, Gustaf: Halta-Maja på Åsle tå. - Ill. - (18, 1951, s. 17-18)
395 Thulin, Gustaf: Kvinna i Kalv som ännu tröskar med slaga. -Ill. - (19, 1952, s. 8)
396 Thulin, Gustaf: Om spöken. - (11, 1944, s. 29)
397 Thulin, Gustaf: På jakt efter stubbakvarnar i Mark. -Ill. - (2, 1935, s. 16-17)
398 Thulin, Gustaf: Vedensbonde slog ihjäl "trollkäring". - (27, 1960, s. 15-16)
399 Thulin, Gustaf: Ålakällan : en offerkälla i Fristad. - Ill. - (8, 1941, s. 16-17)
400 Thulin, Gustaf: 1700-talsstug i Ljushult. - (8, 1941, s. 50)
401 Tolfte Karl i folktrditionen i Sjuhärdsbygden. - (3, 1936, s. 23)
402 Troll och tollskatter i Rångedala. - Ill. - (30, 1963, s. 12-13)
403 En "trolldoktor" i södra Kind. - (5, 1938, s. 26)
404 "Trollkonan" som bedrev signeri i Bollebygd. - (8, 1941, s. 25)
405 Töllsjökvinnan som blev bergtagen. - (11, 1944, s. 13)
406 Vad vällingklockan sjöng. - (10, 1943 s. 23)
407 Ett västgötskt bröllop 1856 : efter beskrivning av en bröllopsgäst. - (26, 1959, omslagets s. 2, s. 1)
408 Väverskans liv ingen dans på rosor. - (5, 1938, s. 17-18)