Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

 

BIOGRAFIER

274 ANDERSSON, ANDERS PETTER
Thulin, Gustaf: I ljurskamjölnarens bygd. - Ill. - (18, 1951, s. 5-7)
275 ANDERSSON, CARL HJALMAR
Hansson, Knut: Horredssmeden och kungaknappen. - (29, 1962, s. 5-7)
276 ANDERSSON, KARL JOHAN
Kindssmeden som spådde väder. - (26, 1959, s. 10-11)
277 ANDERSSON, PER GUSTAF
Nilsson, Karl: "Fege" och andra herrar till Lövås : en liten släktkrönika. - Ill. - (13, 1946, s. 25-26)
278 ANDERSSON LINDSTEDT, JOHAN
Bergstrand, Carl-Martin: Mästertjuven Busa-Jan i sägen och verklighet. - (26, 1959, s. 21-23)
279 AUGUSTSSON, AXEL EMIL
Josefson, Philip: Lump-Emil : Borås sista original. - Ill. -
280 BENGTSSON, ANDREAS
Josefsson, Albert: En märkesman i Kind. - Ill. - (29, 1962, s. 7-8)
281 BERGMAN, BENGT CARL
Nordberg, Julius: Ett landshövdingeöde på 1850-talet. - Ill. - (30, 1963, s. 7-8)
282 BJÖRN, MAGNUS
Thulin, Gustaf: Klockmakarna i Kind. - Ill. - (27, 1960, s. 3-5)
283 BRANDER, ANDERS
Nilsson, Karl: Två bortgångna medarbetare i Sjuhäradsbygdens Jul. - (8, 1941, s. 26)
284 CARLSSON, CARL FREDRIK
Grönahögs urmakare. - (18, 1951, s. 20, 28-30)
285 DRAKENBERG, BÖRJE
Översten som ville målas tillsammans med apostlar. - Ill. - (14, 1947, s. 20-21)
286 ERIKSSON, ANDERS
Thulin, Gustaf: "Ölisken" eller "Attis" i Bollebygd. - Ill. -
287 ERIKSSON, ERIK
Thulin, Gustaf: Sprattel-Erik : ett original på Fristad hed. - Ill. - (18, 1951, s. 21)
288 ERIKSSON, JOHAN
Johansson, Henrik: Som bleckknalle på 80-talet. - (30, 1963, s. 19-20)
289 EWALD, GUSTAV
Thulin, Gustaf: En västgötaskildrare i ord och bild. - Ill. - (21, 1954, s. 13-14)
290 FAGERBERG, OSKAR
Nilsson, Karl: Småländsk diktare som varit bonde i Sjuhärads-bygden. - Ill. - (10, 1943, s. 20-21)
291 FERLIN, HUGO
Nilsson, Karl: En konstens vän och gynnare. - Ill. - (11, 1944, s. 27)
292 FLYCKT, GEORG
En psalmdiktare från Sjuhäradsbygden. - (13, 1946, s. 16)
293 FLYCKT, MANFRED
Andersson, Kåge: Så minns jag Manfred Flyckt. - Ill. - (24, 1957, s. 15-16)
294 FLYCKT, MANFRED
Nilsson, Karl: Två konstnärsjubiléer i Sjuhäradsbygden. - (10, 1943, s. 26-27)
295 FLYCKT, MANFRED
En sjuhäradskonstnär. - Ill. - (1, 1934, s. 21)
296 FÄGERHJÄRTA, REINHOLD
Älvsborgsofficer med äventyrlig ungdom. - (4, 1937, s. 5)
297 FRÖDING, bygdeoriginal
Fröding provar krutet. - (6, 1939, s. 21)
298 GUSTAFSSON, KARL
80-årig redvägsbonde upptecknare sedan sitt 10:de år. - Ill. - (19, 1952, s. 6-7)
299 GÖTLIND, JOHAN
Nilsson, Karl: Två framstående västgötar som gått ur tiden i år. - Ill. - (7, 1940, s. 26)
300 HENRIKSSON, AXEL
Nilsson, Karl: En vitter sjuhäradsbonde. - Ill. - (4, 1937, s. 24-25)
301 HYGRELL, JOHANNA
Prästfru i Fristad av Vasaätt. - Ill. - (2, 1935, s. 25)
302 HÖGLUND, J.A.
En hembygdsvän och samlare i Mark / Kalle&C:o. - (13, 1946, s. 13,18)
303 HÖGLUND, J.A.
En samlare av Guds nåde. - Ill. - (18, 1951, s. 4)
304 JOHANSSON, ANTON
En gammal spelman i Kinna / -g. - Ill. - (4, 1937, s. 20)
305 JOHANSSON, ARVID
Berg, Kenneth: Kuriosa i Bollebygdshem. - Ill. - (30, 1963, s. 14-15)
306 JOHANSSON, EMIL
Thulin, Gustaf: En samlare i Redväg. - Ill. - (20, 1953, s. 18-19)
307 JOHANSSON, JOHANNES
Seglorabon som tillverkade pengar. - (6, 1939, s. 31)
308 JOHANSSON, JOSEF
Thulin, Gustaf: Lumpe-Josef, Klocke-Lurve och andra original på Fristad hed. - Ill. - (31, 1964, s. 13-16)
309 JOHANSSON, KARL
Nilsson, Karl: En samlare i Bredared. - Ill. - (6, 1939, s. 29)
310 JOHANSSON, OSKAR
Josefson, Philip: Oskar och Svarten två färgstarka postfigurer i Borås. - (23, 1956, s. 17-18)
311 JOHNSSON, JOHANNES
Berg, Kenneth: Besen : Ljurhallas starke man. - (26, 1959, s. 9-10)
312 JOHNSSON, JOHANNES
Starka karlar : anteckningar. - (1, 1934, s. 17-18)
313 LANDAHL, MÅRTEN JOHAN
En förföljd Eriksbergspräst. - (15, 1948, s. 3)
314 LANDAHL, PER GUSTAF
Nilsson, Karl: Historier om "starke prästen" i Bredared. - (9, 1942, s. 27-28)
315 LARSON, ROBERT GABRIEL
Nilsson, Karl: En boråsförfattare. - (5, 1938, s. 23)
316 LINNARSSON, LINNAR
Thulin, Gustaf: Folkminnesforskare berättar : Smedjans tomte skulle ha tobak. - Ill. - (22, 1955, s. 12-13)
317 LJUNGSTRÖM, CLAES JOHAN
Nilsson, Karl: En märklig västgötapräst. - (7, 1940, s. 15-16,28)
318 MEDIN, AUGUST
Edlund, Torsten: Spelmannen "Necken". - Ill. - (30, 1963, s. 4-5)
319 NEJ, JOHAN MAGNUS
Thulin, Gustaf: Soldaten Nej. - (30, 1963, s. 5-7)
320 NILSSON, CARL
85-årig uppfinnare i Dalum. - Ill. - (16, 1949, s. 14)
321 NILSSON, KARL
Thulin, Gustaf: Människan, poeten, naturvännen : run över Karl Nilsson. - Ill. - (13, 1946, s. 13-15)
322 NILSSON, LOVI
Josefson, Philip: Lovi Nilsson : glädjespridare. - (24, 1957, s. 7-8)
323 ODEL, ANDERS
Sinclairevisans författare ledde sina anor från Tärby. - (7, 1940, s. 23)
324 OLOFSSON, KLAS
Nilsson, Karl: Klas Olofsson som skald. - Ill. - (2, 1935, s. 10-11)
325 OLOFSSON, KLAS
Nilsson, Karl: Till Klas Olofssons minne. - Ill. - (9, 1942, s. 10-12)
326 OLOFSSON, KLAS
Thulin, Gustaf: Klas Olofsson : ett hundraårsminne. - Ill. - (28, 1961, s. 2-4)
327 OLOFSSON GYLLENMÄRS, BROMS
En folkviseupptecknare i Sjuhäradsbygden på 1600-talet. - Ill. - (28, 1961, s. 5-6)
328 PAULSSON, NILS
Hansson, Knut: Prosten som sänkte sjön Veselången. - Ill. - (30, 1963, s. 20-21)
329 PERSSON, JOHANNES
En upptågsmakare i Vedens härad. - (1, 1934, s. 19)
330 RYBERG, SAMUEL
Nilsson, Karl: Till Samuel Rybergs minne. - Ill. -
331 SCHMIDT, NIMROD
Berg, Kenneth: Nimrod Schmidt : en mångsidig tidningsutgivare. - Ill. - (32, 1965, s. 9-10)
332 SIMONSSON, GEORG
En hembygdsvårdare presenteras, Georg Simonsson. - (32, 1965, s. 4)
333 STRIDH, HANS
Nilsson, Karl: En boråskonstnär. - Ill. - (3, 1936, s. 24)
334 SVENSSON, CARL
Berg, Kenneth: "Make up" av herrskapsvagnar målares vintersyssla i Rångedala. - Ill. - (32, 1965, s.11)
335 SVENSSON, SAMUEL
En originell gästgivare i Od. - (3, 1936, s. 28)
336 TRANHEIM, prostinna
En Sigrid Storråda på 1800-talet. - (6, 1939, s. 26)
337 VICKMAN, VITUS
Johansson, Karl-Gustav: Redvägsskalden Vitus Vickman. - (18, 1951, s. 16, 25, 29)
338 ZANDÉN, HELGE
Nilsson, Karl: Skåneförfattare med förbindelser i Borås : blad ur minnesboken. - Ill. - (9, 1942, s. 5-6)
339 ÖMAN, CARL
Thulin, Gustaf: Karl XII-brev och runstav i Ås-socken. Ill. - (16, 1949, s. 8-9, 27-28)