Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

 

SKÖNLITTERATUR

34 Andersson, Haldor: Torparen i Backamarka. - (30, 1963, s. 13-14)
35 Andersson, Haldor: Vävare-Gustaf och Bulla-Stava. - (29, 1962, s. 16-17)
36 Andersson, Kåge: Benraskedag. - (22, 1955, omslagets s. 2)
37 Armbandet. - (16, 1949, s. 4-6)
38 Ett besök hos kloke Fin. - (5,1938, s. 27-28)
39 Bovjakten. - (28, 1961, s. 17-18)
40 Ekberg, Bengt: Gamle morfar berättar. - (23, 1956, s. 6-7)
41 Ekberg, Bengt: Min barndoms hage. - (28, 1961, s. 14-15)
42 Ekman, Bengt-Ingvar: Det brinner i berget : en berättelse från den tid, då rövarna härjade i Gäsene. - (19, 1952, s. 10-11, 14)
43 Gillby, Johannes: Botgöraren : julnovell. - (10, 1943, s. 5-6)
44 Gillby, Johannes: Fiender i yrvädersnatt. - (7, 1940, s. 21-23)
45 Gillby, Johannes: En Guds enstöring : luciaberättelse från Älvsborgs län. - (9, 1942, s. 2)
46 Gillby, Johannes: Hans-Pelle och kungen : en uppteckning från Karl XV:s västgötamanöver. - (8, 1941, s. 17-18)
47 Gillby, Johannes: Himmelsvägen. - (12, 1945, s. 2, 13)
48 Grip, Martin: Björnskinnet : en västgötahistoria. - (21, 1954, s. 21)
49 Grip, Martin: Från forna tiders Sjuhäradsbygd. - (9, 1942, s. 28-29)
50 Grip, Martin: Det glömda arvet : gammal sägen från Sjuhärads-bygden. - (2, 1935, s. 14-15)
51 Grip, Martin: Gravkullen vid Galgberget. - (10, 1943, s. 29)
52 Grip, Martin: Grisaffärer. - (30, 1963, s. 3-4)
53 Grip, Martin: En hästkur. - (26, 1959, s. 4-5)
54 Grip, Martin: I Sinclairs källare : en historia från Mark. - (18, 1951, s. 19-20)
55 Grip, Martin: I stora skogen. - (16, 1949, s. 15-16)
56 Grip, Martin: Julstormen. - (31, 1964, s. 12-13)
57 Grip, Martin: Korgmakaren : en historia från Marks härad. -12, 1945, s. 22-23)
58 Grip, Martin: Ett kors i ödemarken : en historia från en gräns-bygd. - (8, 1941, s. 24-25)
59 Grip, Martin: Kyrktjuvarna : efter en sägen från digerdödens dagar. - (5, 1938, s. 15)
60 Grip, Martin: Liten vallare. - (15, 1948, s. 18,20)
61 Grip, Martin: Lur-Katrina. - (14, 1947, s. 8-9)
62 Grip, Martin: "Mordet" i Starrhult. - (24, 1957, s. 3-4)
63 Grip, Martin: Olof gångskomakare : en västgötahistoria. - (3, 1936, s. 11-12,23)
64 Grip, Martin: Olycksstenen. - (7, 1940, s. 27)
65 Grip, Martin: Petter sätter färg på torpet : en historia från Kind. - (27, 1960, s. 13)
66 Grip, Martin: Ringar-Emil : en västgötahistoria. - (20, 1953, s. 7-8)
67 Grip, Martin: Silverslanten. - (6, 1939, s. 20-21)
68 Grip, Martin: Sme-Petters stadsresa. - (23,1956, s. 24, omslagets s. 3)
69 Grip, Martin: Soldathustrun : novell med motiv från Kind. - (4, 1937, s. 14-15)
70 Grip, Martin: En sommarlek på Björkåsen. - (11, 1944, s. 22-23)
71 Grip, Martin: Tjuvskytte. - (22, 1955, s. 16-17)
72 Grip, Martin: Vackra Maja. - (13, 1946, s. 27-28,32)
73 Grip, Martin: Det var synd, sa Stolpe. - (29, 1962, s. 13-14)
74 Grip, Martin: Åska och tjärbränning. - (25, 1958, s. 10-11)
75 Hansson, Knut: Ofärdsår i gränsbygd. - Ill. - (24, 1957, s. 16-18)
76 Hansson, Knut: Ryttar-Kersti och Vika-prästen : en berättelse om personerna bakom Hyltenäsvisan. - (25, 1958, s. 2-4)
77 Henriksson, Axel: Julgrisen. - (3, 1936, s. 29)
78 Johansson, Hugo: Björndansen i Segloraskogen : en julberättelse. - (24, 1957, s. 10-12)
79 Johansson, Hugo: Det blev ändå jul. - (29, 1962, s. 1)
80 Johansson, Hugo: Den första plogen : en historia från ganla tiders Sjuhäradsbygd. - (14, 1947, s. 28-29)
81 Johansson, Hugo: Guldets makt. - (31, 1964, s. 8-9)
82 Johansson, Hugo: Gumman på Orrakullen : en historia från äldre Mark. - (20, 1953, s. 4-6)
83 Johansson, Hugo: Juldagsvandringen frå Åsaliden. - (19, 1952, s. 1-3)
84 Johansson, Hugo: Pionjärer. - (30, 1963, s. 9-10)
85 Johansson, Hugo: Soldathustrun. - (19, 1949, s. 11-13)
86 Johansson, Hugo: Sorgen och glädjen vandra tillsamman. - (18, 1951, s. 23, 27-28)
87 Johansson, Hugo: En utvandrare. - (27, 1960, s. 5-6)
88 Johansson, Hugo: Vallare-Per : en bild från 1840-talets Sju-häradsbygd. - (17, 1950, s. 7-9)
89 Josefsson, Albert: Ryttarns jul. - (30, 1963, s. 15-16)
90 Julfrid. - (4, 1937, s. 22-23)
91 Julkorven. - (3, 1936, s. 19-20)
92 Kungen och falskmyntaren. - (12, 1945, s. 12-13)
93 Larson, Robert Gabriel: Alla tiders ägjakt : bygde historia. - (10, 1943, s. 30-31)
94 Larson, Robert Gabriel: Bedrägeri på julafton : en historia om hur två nutidsungdomar fann varann. - (20, 1953, s. 11-13)
95 Larson, Robert Gabriel: Britta Rings julafton : berättelse från karolinska tiden. - (3, 1936 s. 21-22)
96 Larson, Robert Gabriel: Fint julfrämmande. - (16, 1949, s. 6-7)
97 Larson, Robert Gabriel: Frid på jorden : en julberättelse. - (15,1948, s. 1-3)
98 Larson, Robert Gabriel: Gamle Jockes julbekymmer. - (9, 1942, s. 3-5)
99 Larson, Robert Gabriel: Jannes på Backen julafton. - (12, 1945, s. 3-4)
100 Larson, Robert Gabriel: Julfången på Öresten. - (17, 1950, s 2-3)
101 Larson, Robert Gabriel: Julgästerna. - (13, 1946, s. 3-4)
102 Larson, Robert Gabriel: Juljakten : julberättelse. - (14, 1947, s. 4-6)
103 Larson, Robert Gabriel: Julnatten på Granhöga gård : historia från knalletidens Sjuhäradsbygd. - (6, 1939, s. 2-3)
104 Larson, Robert Gabriel: Ett juloffer : berättelse från äldre tid. - (8, 1941, s. 3-5)
105 Larson, Robert Gabriel: Karter Proppes pistol : julberättelse. - (1,1934, s. 20,23-24)
106 Larson, Robert Gabriel: Kerstin Dagges julnatt : berättelse från gamla tider. - (2, 1935, s. 7-8,30)
107 Larson, Robert Gabriel: Läkemunken : julberättelse från fordom med motiv från Sjuhäradsbygden. - (4, 1937, s. 16-17)
108 Larson, Robert Gabriel: Rågtjuvarna. - (19, 1952, s. 18-19)
109 Larson, Robert Gabriel: Silverhjärtat : berättelse ur västgöta-knallarnas liv. - (7, 1940, s. 2-4)
110 Larson, Robert Gabriel: Silverstölden. - (21, 1954, s. 23-24)
111 Larson, Robert Gabriel: Skjutshästen. - (11, 1944, s. 7,13)
112 Larson, Robert Gabriel: Skogen susar en julhymn : berättelse från 1850-talets Sjuhäradsbygd. - (5, 1938, s. 8-10)
113 Larson, Robert Gabriel: Torparedrängen. - (18, 1951, s. 8-9)
114 Lengertz, William: Munken och julakälla : en sägen. - (10, 1943, s. 2-3)
115 Långnäbb : en berättelse om en morkulla. - (1, 1934, s. 15-16)
116 Motivet. - (28, 1961, s. 10-17)
117 Nilsson, Karl: En djäkne återvänder från kriget : en historia från Ås härad. - (9, 1942, s. 12-13,24)
118 Nilsson, Karl: Greta Backes julgäst : en historia från Sju-häradsbygden. - (5, 1938, s. 2-4)
119 Nilsson, Karl: Han följde gesällblodets röst : ett kapitel ur en historia från Ås. - (10, 1943, s. 13-15)
120 Nilsson, Karl: Harald Backe reder hem i skogen : sjuhäradsmotiv från äldre tid. - (6, 1939, s. 10-11)
121 Nilsson, Karl: Historien om apeln Storm. - (11, 1944, s. 3-5)
122 Nilsson, Karl: Hur Inge vann brud : sjuhäradsberättelse från Sten Stures tid. - (3, 1936, s. 4-6)
123 Nilsson, Karl: Kapplöpningen om Ulla kammarpiga : sjuttonhundra-talsberättelse från Ås härad. - (2, 1935, s. 18-19,28)
124 Nilsson, Karl: Katrina : en historia från äldre tid. - (7, 1940, s. 18-20)
125 Nilsson, Karl: En misshaglig husbonde : 1800-talsbild från As härad. - (8, 1941, s. 14-15)
126 Nilsson, Karl: Nytt husbondefolk på herrgården : ur en folk-livsberättelse från Ås härad. - (12, 1945, s. 6-8)
127 Nilsson, Karl: Pelle Blombergs rymning : berättelse från Hofmans-upprorets dagar. - (13, 1946, s. 8-10)
128 Nilsson, Karl: Prästen : berättelse. - (6, 1939, s. 27-29)
129 Nilsson, Karl: En sommarhistoria. - (9, 1943, s. 7-9)
130 Nilsson, Karl: En svensk-amerikanare kommer hem. - (8, 1941, s. 5-7)
131 Nilsson, Karl: Tattartösen Thali. - (4, 1937, s. 10-11,28-29)
132 Nilsson, Karl: Tjuvakistan : berättelse från 1700-talets Borås. - (10, 1943, s. 16-18)
133 Nilsson, Karl: Trolovningen på Oppensten : berättelse från Engelbrekts tid. - (1, 1934, s. 4-6)
134 Nordenström, David: Birgit. - (5, 1938, s. 11-12)
135 Nordenström, David: Favoriteleven : novell. - (8, 1941, s. 9-11)
136 Nordenström, David: Lilla a i mjölkning. - (13, 1946, s. 21-22)
137 Nordenström, David: Möta familjen. - (12, 1945, 25-26)
138 Nordenström, David: Nordgårdstösen. - (6, 1939, s. 12-14)
139 Nordenström, David: Sprängskottet : Novell. - (9, 1942, s. 15-17)
440 Nordenström, David: Så tuktas en argbigga : novell. - (11, 1944, s. 14-17,30)
141 Nordenström, David: Tattartösen : novell. - (7, 1940, s. 4-8)
142 Olofsson, Klas: Älvdansen vid Varpebacken : prosadikt. - (5, 1938, s. 32)
143 Olofsson, Klas: Vad knallen visste om Fänneslunda kyrka. - (29, 1962, s. 24)
Ingår i arikeln Om Fänneslunda gamla kyrka.
144 På Svenljunga marknad. - (17, 1950, s. 29-31)
145 Råttfällan / Jägar-Kalle. - (2, 1935, s. 31-32)
146 Sandstedt, Håkan: När Janne Myra tog länsmans byxor. - (17, 1950, s. 21-22)
147 Skålknallen. - (8, 1941, s. 22)
148 Soldat Berg går hem. - (26, 1959, s. 8-9)
149 Stora rådets dom över Jesus : efter en gammal skildring. - (27, 1960, omslagets s. 2, s. 1)
150 Thulin, Gustaf: Augusts i Bråtabo bilaköp. - (7, 1940, s. 13-14)
151 Thulin, Gustaf: En boråspojke for till sjöss. - (4, 1937, s. 4-5)
152 Thulin, Gustaf: Dramat vid Stensjön. - (10, 1943, s. 15-16)
153 Thulin, Gustaf: Efter tjugo år. - (5, 1938, s. 25)
154 Thulin, Gustaf: Enslingen på Vreten. - (12, 1945, s. 10-11)
155 Thulin, Gustef: Forsbruden. - (16, 1949, s. 28-29)
156 Thulin, Gustaf: En fredlös duellant i Mark. - (14, 1947, s. 22-23,31-32)
157 Thulin, Gustaf: Gammelvargen. - (14, 1947, s. 24-25)
158 Thulin, Gustaf: Gengångare. - (7, 1940, s. 9-10)
159 Thulin, Gustaf: Grisslakten hos Torpare-Frans. - (5, 1938, s. 13-14)
160 Thulin, Gustaf: Hushållsgrisen. - (10, 1943, s. 19-20)
161 Thulin, Gustaf: Huvudpersonerna i Broxviksdramat hade anknyt-ning till Sjuhäradsbygden. - Ill. - (29, 1959, 8. 5-8)
162 Thulin, Gustaf: Hänt och sant vara... . - (2, 1935, s. 12-13)
163 Thulin, Gustaf: Julabrygden. - (1, 1934, s. 8-10)
164 Thulin, Gustaf: Kinds-bruden som förolyckades på väg till bröllopet. - (19, 1952, s. 16)
165 Thulin, Gustaf: Klockarmordet i Kind : efter en sägen. - (11, 1944, s. 10-12)
166 Thulin, Gustaf: Lilla Anna-Lisas julklapp. - (7, 1940, s. 11,28)
167 Thulin, Gustaf: Mor Kerstins långfärd. - (29, 1962, s. 20-21)
168 Thulin, Gustaf: Munken som bodde i Mossebo. - (9, 1942, s. 25-26)
169 Thulin, Gustaf: Målhultakvinnornas valkupp. - (3, 1936, s. 15-17)
170 Thulin, Gustaf: Nattorienteringen i Sinkaby. - (9, 1942, s. 23-24)
171 Thulin, Gustaf: Petter i Ekhagen och mosters katt. - (13, 1946, s. 19-20)
172 Thulin, Gustaf: Rävjakten på Månsagården. - (4, 1937, s. 18-20,26)
173 Thulin, Gustaf: Sammel hos "tanddoktorn". - (12, 1945, s. 14-15)
174 Thulin, Gustaf: Den stora ofriden i Persbyn. - (8, 1941, s. 20-21)
175 Thulin, Gustaf: Stora skrällen i bärmarken. - (11, 1944, s. 8-9)
176 Thulin, Gustaf: 60-årskalaset i Givebo. - (6, 1939, s. 15-16)
177 Ungt äktenskap. - (9, 1942, s. 30-31)
178 Visan om prästmordet i Länghem. - (23, 1956, s. 18-20)
179 Zackrisson, Linnéa: Den ensammes julafton. - (6, 1939, s. 7-8)