Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965 register

SYSTEMATISK FÖRTECKNING

 

HISTORIA

222 Andersson, Kåge: Sägnernas och sagornas hus vid Åsundens sjö. - (21, 1954, s. 6-7)
223 Bergstrand, Carl-Martin: Att resa på 1700-talet. - (27, 1960, s. 16-18)
224 Blad ur Ulricehamns hävder. - Ill. - (5, 1938, s. 22)
225 Brander, Anders: Eldfarliga trollpackor i det eldfängda Borås. - (2, 1935, s. 9)
226 Brander, Anders: En fattigkung i Borås och från hans rike. - (3, 1936, s. 3)
227 Brander, Anders: Gustav III och den vackra överstinnan. - (4, 1937, s. 27)
228 Erik Stenbocks och Malin Stures kärlekssaga. - (15, 1948, s. 16)
229 Gatuloppet i Flässjum och andra historier från Bollebygd. - (6, 1939, s. 17)
230 Glimtar från 1800-talets Borås. - (14, 1947, s. 9)
231 Hansson, Knut: Från 1600-talets Istorp. - Ill. - (27, 1960, s. 1-3)
232 Hansson, Knut: En resa genom Mark år 1775. - (26, 1959, s. 2-4)
233 Hansson, Knut: Vägstråk och rastplatsbråk i Mark på 1600-talet. - (28, 1961, s. 7-8)
234 Högfärdig soldat, hiskelig profoss. - (11, 1944, s. 9)
235 Johansson, Hugo: Torp och torpstugor i Sjuhäradsbygd. - (21, 1954, s. 15-16)
236 Johansson, Hugo: Vävnad och väverskor i Marks härad. - (25, 1958, s. 16-18)
237 Josefsson, Albert: Gällstads förste handlande. - Ill. - (31, 1964, s. 9-10)
238 Källman, Gustav: Ting och tingstad i Ås. - Ill. - (25, 1958, omslagets s. 2, s. 1)
239 Linnarson, Linnar: Gäsenebygdens första handelsbodar. - Ill. - (21, 1954, s. 3-5)
240 Major Gadd Ögärdet : 300-åriga krigarminnen från Nårunga. - Ill. - (27, 1960, s. 22-23)
241 Marknaden skådeplats för blodiga bataljer och romantik : en kulturbild från 1600-talets Kind. - (6, 1939, s. 25)
242 Nilsson, Karl: Julfirandet i torpen. - (8, 1941, s. 2)
243 Nilsson, Karl: Strejkminnen från Borås. - (12, 1945, s. 18)
244 När bara 6,5 procent av boråsarna voro fabriksarbetare. -11, 1944, s. 23,32)
245 När Borås skulle omgärdas av stenmur och Bollebygdsborna idka pärlfiske. - (21, 1954, s. 11-12)
246 När det brändes brännvin i Redväg. - (14, 1947, s. 29-30)
247 När fogden på Oppensten skulle rädda sig med undervattens­båt. - (3, 1936, s. 22)
248 När folk malde bark och nässlor till bröd. - (15, 1948, s. 14)
249 När Gustav Vasa höll ting i Kinna. - (5, 1938, s. 29)
250 När Karl Gustavsbor lurade. danskarna. - (20, 1953, s. 21)
251 När markborna gjorde uppror. - (17, 1950, s. 9)
252 När sjuhäringarna protesterade mot "Hattarnas" krig. - (5 1938, s. 19)
253 Rabe, Sven: Var kejsarinnan Katarina bördig från Toarp? - Ill. - (14, 1947, s. 16-17)
254 Redvägsprästen som planerade uppror mot Johan Ill. - (21, 1954, s. 8-10)
255 Sjuhäradsbygdens vägar 1757. - Ill. - (27, 1960, s. 14-15)
256 Skolbarnsbespisning 1885. - (23, 1956, s. 13)
257 Socialvård förr. - Ill. - (19, 1952, s. 17)
258 Thulin, Gustaf: Armbössorna. - Ill. - (26, 1959, s. 24, omslagets s. 3)
259 Thulin, Gustaf: En fångkällare i Tärby. - Ill. - (20, 1953, s. 8)
260 Thulin, Gustaf: Får jag åka så fint när jag blir död? : något om livet på ett ålderdomshem förr. - (14, 1947, s. 2-3)
261 Thulin, Gustaf: Karl XII-krigare som slogs med björnar i Ljushult. - Ill. - (15, 1948, s. 28-29)
262 Thulin, Gustaf: Laga skiftet i Längjums by : ett 100-årsminne. - Ill. - (27, 1960, s. 10-13)
263 Thulin, Gustaf: Ligger Birger Jarls Herrevad i Nårunga. - Ill. - (15, 1948, s. 15-16)
264 Thulin, Gustaf: När drängen hade 50 och pigan 16 rdr om året. - (16, 1949, s. 26)
265 Thulin, Gustaf: När ryska krigsfångar låg på Fristad hed. - (15, s. 21)
266 Thulin, Gustaf: Ridvägen från Ätrans till Viskans dalgångar. Ill. - (21, 1954, s. 17-19)
267 Thulin, Gustaf: "Sockendöden" på 1500-talet. - (18, 1951, s. 11-12)
268 Thulin, Gustaf: Stynaborg : låset för Säveåns dalgång. Ill. - (19, 1952, s. 12-13)
269 Thulin, Gustaf: Ur de gamla torpens historia. - Ill. - (15, 1948, s. 19-20)
270 Thulin, Gustaf: 1600-talsöversten som processade med töllsjö-bonde och förlorade. - 1ll. - (25, 1958, s. 8-10)
271 Tre medeltidsborgar i Sjuhäradsbygden. - (4, 1937, s. 6-9)
272 En våldsam friarfärd av västgötakung. - (19, 1952, s. 11-12)
273 En väverska i Mark : skildrad av Gustaf af Geijerstam. - (8, 1941, s. 27)